Prawidłowy pomiar wnęki lub miejsca na szafę;

- mierzymy wysokość pomieszczenia (H) po lewej i prawej stronie oraz w kilku miejscach pomiędzy ścianami bocznymi. Pomiaru należy dokonywać w miejscu, w którym będą drzwi.

- mierzymy długość pomieszczenia (L) w kilku miejscach (przy podłodze, na środku wysokości i pod sufitem), lub ustalamy jak długa ma być szafa wnękowa ze ścianą boczną. Pomiaru należy dokonywać w miejscu, w którym planujemy drzwi.

- przy skosach mierzymy dodatkowo wysokość ścianki kolankowej (h) i głębokość skosu (G).

- wykonujemy dwa rysunki np. za pomocą programu "Paint"

             a) rzut z góry (kształt podłogi)

             b) rzut z przodu (widok czołowy szafy)


podając na nich jak najwięcej wymiarów i zaznaczając proponowaną zabudowę.

Tak przygotowane pomiary wraz z opisem materiałów na drzwi i wnętrze prosimy przesłać na adres poczty emaliowej lub faksem (dane w zakładce "kontakt") a wyliczymy Państwu koszt zabudowy.